هویت شناسی (پیرامون نظریه هویت ملی در ایران و بازتاب آن در فرهنگ، تاریخ و سیاست)[سری کتاب های و انتم الاعلون «تاریخ، تفکر، تمدن»/ 7]

مولف:
موسی نجفی (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
هویت شناسی (پیرامون نظریه هویت ملی در ایران و بازتاب آن در فرهنگ، تاریخ و سیاست) [سری کتاب های و انتم الاعلون «تاریخ، تفکر، تمدن»/7] عنوان کتابی است از موسی نجفی که در 276 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایرانیان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسی نجفی، کتاب‌های پرسش از ماهیت مدرنیته در ایران(انتشارات سوره مهر)، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت)(موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، نام ها و نهضت ها(آرما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان