غرب شناسی [سری کتاب های و انتم الاعلون/8]

مولف:
رضا داوری اردکانی (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
غرب شناسی [سری کتاب های و انتم الاعلون/8] عنوان کتابی است از رضا داوری اردکانی که در 240 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب غرب شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا داوری اردکانی، کتاب‌های فلسفه، سیاست و خشونت(شرکت نشر کتاب هرمس)، فلسفه و بحران غرب(شرکت نشر کتاب هرمس)، درباره غرب(شرکت نشر کتاب هرمس)، زبان، خانه وجود(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان