نام ها و نهضت ها [سری کتاب های و انتم الاعلون «تاریخ، تفکر، تمدن»/9]

مولف:
موسی نجفی (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
نام ها و نهضت ها [سری کتاب های و انتم الاعلون «تاریخ، تفکر، تمدن»/9] عنوان کتابی است از موسی نجفی که در 336 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مجتهدان و علما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسی نجفی، کتاب‌های پرسش از ماهیت مدرنیته در ایران(انتشارات سوره مهر)، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت)(موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، هویت شناسی(آرما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.