نام ها و نهضت ها [سری کتاب های و انتم الاعلون «تاریخ، تفکر، تمدن»/9]

مولف:
موسی نجفی (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
نام ها و نهضت ها [سری کتاب های و انتم الاعلون «تاریخ، تفکر، تمدن»/9] عنوان کتابی است از موسی نجفی که در 336 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مجتهدان و علما است. از موسی نجفی، کتاب‌های پرسش از ماهیت مدرنیته در ایران(شرکت انتشارات سوره مهر)، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت)(موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، هویت شناسی(آرما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.