شاید فراموش ات کنم. ..

مولف:
حسن رحیم پور (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
شاید فراموش ات کنم. .. عنوان کتابی است از حسن رحیم پور که در 400 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن رحیم پور، کتاب‌های کنار جنگل بلوط(موسسه انتشارات امیرکبیر)، دیگر هرگز(موسسه انتشارات امیرکبیر)، زندگی خوب بود(انتشارات سوره مهر)، استکان کمر باریک مادری(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان