تن و جان آدمی (یادداشت هایی درباره ی وقایع اجتماعی)

مولف:
کورش علیانی (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
تن و جان آدمی (یادداشت هایی درباره ی وقایع اجتماعی) عنوان کتابی است از کورش علیانی که در 128 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مسائل اجتماعی است. از کورش علیانی، کتاب‌های ولگردی در کوچه های زبان(شرکت انتشارات سوره مهر)، همینه(شرکت انتشارات سوره مهر)، باران خلاف نیست(خیمه)، یادداشت های پای پنجره(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان