خسروانی ها (پژوهشی در اسامی الحان دوره ی ساسانیان)

مولف:
اکبر یاوریان (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
خسروانی ها (پژوهشی در اسامی الحان دوره ی ساسانیان) عنوان کتابی است از اکبر یاوریان که در 568 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موسیقی ایرانی است. از اکبر یاوریان، کتاب پژوهشی دربارۀ عدد نمادین چهل(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.