هفتاد مشعل

مولف:
علی رهبر (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
هفتاد مشعل عنوان کتابی است از علی رهبر که توسط انتشارات آرما در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اندرزنامه ها است. از علی رهبر، کتاب بی تو، هیچ کس(آرما) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان
موضوعات کتاب
اندرزنامه ها