یکی از این روزها به بلوغ رسیدم [دفتر ادبیات و هنر مقاومت/586]

گروه مولفان:
محمود نجیمی (نویسنده) | مهدی عقابی (ویراستار)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
یکی از این روزها به بلوغ رسیدم [دفتر ادبیات و هنر مقاومت/586] عنوان کتابی است از محمود نجیمی که در 300 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود نجیمی، کتاب‌های سیزده در هفت(انتشارات سوره مهر)، سیزده در هفت(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.