تحلیل و طراحی نوین سیستم ها -جلد 1

گروه مولفان:
جفری ا هوفر (نویسنده) | جوزف اس والاسیچ (نویسنده) | جوی اف جورج (نویسنده) | محمدرضا ربیعی مندجین (مترجم) | شعبان الهی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
تحلیل و طراحی نوین سیستم ها -جلد1 عنوان کتابی است از جفری ا هوفر با ترجمه‌ی شعبان الهی که توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Modern systems analysis and design، 6th ed.. موضوع اصلی این کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها است. از جفری ا هوفر، کتاب تحلیل و طراحی نوین سیستم ها(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
26,000 تومــان