تاریخ جهانگشای جوینی -مجموعه 3 جلدی

گروه مولفان:
عطاملک بن محمد جوینی (نویسنده) | محمد قزوینی (ویراستار)

ناشر:
دنیای کتاب

درباره کتاب:
تاریخ جهانگشای جوینی -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از عطاملک بن محمد جوینی که در 0 صفحه و توسط انتشارات دنیای کتاب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از عطاملک بن محمد جوینی، کتاب‌های تاریخ جهانگشای جوینی(علم)، تاریخ جهانگشای جوینی(شرکت نشر کتاب هرمس)، گزیده تاریخ جهانگشای جوینی(علم)، تاریخ جهانگشای جوینی(زوار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.