تاریخ جهانگشای جوینی -مجموعه 3 جلدی

گروه مولفان:
عطاملک بن محمد جوینی (نویسنده) | محمد قزوینی (ویراستار)

ناشر:
دنیای کتاب

درباره کتاب:
تاریخ جهانگشای جوینی -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از عطاملک بن محمد جوینی که در 0 صفحه و توسط انتشارات دنیای کتاب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عطاملک بن محمد جوینی، کتاب‌های تاریخ جهانگشای جوینی(علم)، تاریخ جهانگشای جوینی(شرکت نشر کتاب هرمس)، گزیده تاریخ جهانگشای جوینی(علم)، تاریخ جهانگشای جوینی(زوار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.