از نیما تا روزگار ما -مجموعه 3 جلدی (تاریخ ادب فارسی معاصر)

مولف:
یحیی آرین پور (نویسنده)

ناشر:
زوار

درباره کتاب:
از نیما تا روزگار ما -مجموعه 3 جلدی (تاریخ ادب فارسی معاصر) عنوان کتابی است از یحیی آرین پور که در 0 صفحه و توسط انتشارات زوار در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فارسی است. از یحیی آرین پور، کتاب از صبا تا نیما(زوار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.