مسئولیت همگانی در پرتو (امر به معروف و نهی از منکر همراه با مقاله شوراها و مشارکت مردم)

مولف:
محمد اصغری (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
مسئولیت همگانی در پرتو (امر به معروف و نهی از منکر همراه با مقاله شوراها و مشارکت مردم) عنوان کتابی است از محمد اصغری که در 0 صفحه و توسط انتشارات اطلاعات در سال 1378 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام و دولت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد اصغری، کتاب‌های حقیقت پست مدرن(الهام)، پراگماتیسم(ققنوس)، نگاهی به فلسفه ریچارد رورتی(علم)، بررسی حقوقی و فقهی دو مساله رشوه و احتکار(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.