فرهنگنامه فارسی -جلد 3 (واژگان و اعلام)

گروه مولفان:
غلامحسین صدری افشار (نویسنده) | نسرین حکمی (نویسنده) | نسترن حکمی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگنامه فارسی -جلد3 (واژگان و اعلام) عنوان کتابی است از غلامحسین صدری افشار که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از غلامحسین صدری افشار، کتاب‌های قانون های خلاقیت(کتاب آمه)، فرهنگ مشاغل سنتی(آگه)، معماری ایران(دات)، فرهنگ زبانزدهای فارسی(مازیار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
80,000 تومــان