فرهنگنامه فارسی -جلد 3 (واژگان و اعلام)

گروه مولفان:
غلامحسین صدری افشار (نویسنده) | نسرین حکمی (نویسنده) | نسترن حکمی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگنامه فارسی -جلد3 (واژگان و اعلام) عنوان کتابی است از غلامحسین صدری افشار که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامحسین صدری افشار، کتاب‌های قانون های خلاقیت(کتاب آمه)، فرهنگ مشاغل سنتی(آگه)، معماری ایران(دات)، فرهنگ زبانزدهای فارسی(مازیار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
80,000 تومــان