قصه های خوب برای بچه های خوب -مجموعه 8 جلدی (قصه های برگزیده از چهارده معصوم)

گروه مولفان:
مهدی آذریزدی (نویسنده) | حمیدرضا بیدقی (تصویرگر)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
قصه های خوب برای بچه های خوب -مجموعه 8 جلدی (قصه های برگزیده از چهارده معصوم) عنوان کتابی است از مهدی آذریزدی که توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی آذریزدی، کتاب‌های قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، قصه های خوب برای بچه های خوب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.