دایره المعارف تئوری های سازمان و مدیریت

گروه مولفان:
محمد رضا دلوی اصفهانی (نویسنده) | محمد جواد نعمت اللهی (نویسنده) | مهدی نعمت اللهی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نقش نگین

درباره کتاب:
دایره المعارف تئوری های سازمان و مدیریت عنوان کتابی است از محمد رضا دلوی اصفهانی که در 964 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نقش نگین در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا دلوی اصفهانی، کتاب‌های مدیریت منابع انسانی معاصر(موسسه انتشاراتی نقش نگین)، اصول و مفاهیم اساسی مدیریت در منابع اسلامی(موسسه انتشاراتی نقش نگین)، سازمان های هزاره سوم(موسسه انتشاراتی نقش نگین)، کتاب مجموعه مدیریت اجرایی(موسسه علمی دانش پژوهان برین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان