دایره المعارف تئوری های سازمان و مدیریت

گروه مولفان:
محمد رضا دلوی اصفهانی (نویسنده) | محمد جواد نعمت اللهی (نویسنده) | مهدی نعمت اللهی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نقش نگین

درباره کتاب:
دایره المعارف تئوری های سازمان و مدیریت عنوان کتابی است از محمد رضا دلوی اصفهانی که در 964 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نقش نگین در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت است. از محمد رضا دلوی اصفهانی، کتاب‌های مدیریت منابع انسانی معاصر(موسسه انتشاراتی نقش نگین)، اصول و مفاهیم اساسی مدیریت در منابع اسلامی(موسسه انتشاراتی نقش نگین)، سازمان های هزاره سوم(موسسه انتشاراتی نقش نگین)، کتاب مجموعه مدیریت اجرایی(موسسه علمی دانش پژوهان برین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان