فراز و فرود ایران باستان -جلد 3 (هخامنشیان)[فراز و فرود ایران باستان/ 3]

مولف:
مجید نوباغی (نویسنده)

ناشر:
امید مهر

درباره کتاب:
فراز و فرود ایران باستان -جلد3 (هخامنشیان) [فراز و فرود ایران باستان/3] عنوان کتابی است از مجید نوباغی که در 0 صفحه و توسط انتشارات امید مهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان