شرح مثنوی معنوی مولوی -مجموعه 6 جلدی

گروه مولفان:
رنلد الین نیکلسون (نویسنده) | جلال الدین آشتیانی (نویسنده) | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده) | حسن لاهوتی (مترجم) | بهاءالدین خرمشاهی (ویراستار)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
شرح مثنوی معنوی مولوی -مجموعه 6 جلدی عنوان کتابی است از جلال الدین آشتیانی با ترجمه‌ی حسن لاهوتی که در 0 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از A commentary on the Mathnawi of Jalaluddin Rumi.. موضوع اصلی این کتاب مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، 604 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین آشتیانی، کتاب‌های زرتشت مزدیسنا و حکومت(شرکت سهامی انتشار)، فصوص الحکمه(مولی)، شکوه شمس(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، شرح مثنوی معنوی مولوی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.