ترجمه و تحلیل انتقادی گفتمان (رویکرد نشانه شناختی)[مجموعه نشانه شناسی و زبانشناسی/ 18]

گروه مولفان:
مریم قهرمانی (نویسنده) | فرزان سجودی (نویسنده)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
ترجمه و تحلیل انتقادی گفتمان (رویکرد نشانه شناختی) [مجموعه نشانه شناسی و زبانشناسی/18] عنوان کتابی است از فرزان سجودی که در 293 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گفتمان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرزان سجودی، کتاب‌های نشانه شناسی تئاتر و درام(شرکت نشر قطره)، نیچه(علم)، نشانه شناسی فرهنگی(علم)، مارسل پروست و نشانه ها(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,500 تومــان