تاریخ جهانگشای جوینی -مجموعه 3 جلدی

گروه مولفان:
عطاملک بن محمد جوینی (نویسنده) | محمد قزوینی (مصحح)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
تاریخ جهانگشای جوینی -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از عطاملک بن محمد جوینی که در 0 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از عطاملک بن محمد جوینی، کتاب‌های تاریخ جهانگشای جوینی(علم)، تاریخ جهانگشای جوینی(شرکت نشر کتاب هرمس)، گزیده تاریخ جهانگشای جوینی(علم)، تاریخ جهانگشای جوینی(زوار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.