مهندسی ترابری و ترافیک -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان:
سی. جوتین کهیستی (نویسنده) | بی. کنت لال (نویسنده) | محمود صفارزاده (مترجم)

ناشر:
دانشگاه تربیت مدرس

درباره کتاب:
مهندسی ترابری و ترافیک -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از سی. جوتین کهیستی با ترجمه‌ی محمود صفارزاده که در 439 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت مدرس در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Transportation engineering: an introduction، 3rd ed. ، c2003. موضوع اصلی این کتاب حمل و نقل است. از سی. جوتین کهیستی، کتاب مهندسی ترابری و ترافیک(دانشگاه تربیت مدرس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
78,000 تومــان
موضوعات کتاب
حمل و نقل -- مهندسی