تعامل معماری و تکنولوژی -مجموعه 2 جلدی

مولف:
محسن وفامهر (نویسنده)

ناشر:
کتاب فکر نو

درباره کتاب:
تعامل معماری و تکنولوژی -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از محسن وفامهر که در 534 صفحه و توسط انتشارات کتاب فکر نو در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. از محسن وفامهر، کتاب‌های سیری در اندیشه های تکنولوژی معماری(دانشگاه امام رضا)، مصالح نوین و روش های پیشرفته ساخت. ..(کتاب فکر نو)، نگارش سناریو و تفکر خلاق معماری برای طراحی موزه ملی علوم و تکنولوژی(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، پرواز خیال و نقش سناریو در طراحی معماری(دانشگاه امام رضا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.