مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری (همراه با استفاده از نرم افزارهای LISREL- Smart PLS 3 - AMOS - SPSS - HLM)

مولف:
یاسر سبحانی فرد (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام صادق (ع)

درباره کتاب:
مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری (همراه با استفاده از نرم افزارهای LISREL- Smart PLS 3 - AMOS - SPSS - HLM) عنوان کتابی است از یاسر سبحانی فرد که در 299 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یاسر سبحانی فرد، کتاب‌های مدیریت تولید و عملیات(کتاب دانشگاهی)، تحقیق در عملیات (1)(هستان)، تحلیل عاملی، مدل سازی معادلات ساختاری و چند سطحی(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.