یادگیری انتگرال به روش تمرین (حل 550 انتگرال و 160 تمرین)

مولف:
سید مصطفی زبرجد (نویسنده)

ناشر:
شهرداد

درباره کتاب:
یادگیری انتگرال به روش تمرین (حل 550 انتگرال و 160 تمرین) عنوان کتابی است از سید مصطفی زبرجد که در 346 صفحه و توسط انتشارات شهرداد در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حساب انتگرال است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.