نگرشی بر طیف سنجی

گروه مولفان:
دونالد ال پاویا (نویسنده) | گری لمپمن (نویسنده) | جورج کریز (نویسنده) | برهمن موثق (مترجم)

ناشر:
علمی و فنی

درباره کتاب:
نگرشی بر طیف سنجی عنوان کتابی است از دونالد ال پاویا با ترجمه‌ی برهمن موثق که در 672 صفحه و توسط انتشارات علمی و فنی در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Introduction to spectroscopy: a guide for students of organic chemistry، 2nd ed، c1996. موضوع اصلی این کتاب ترکیب های آلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دونالد ال پاویا، کتاب‌های مقدمه ای بر طیف سنجی(واژگان خرد)، نگرشی بر طیف سنجی(علمی و فنی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,000 تومــان