نگرشی بر طیف سنجی

گروه مولفان:
دونالد ال پاویا (نویسنده) | گری لمپمن (نویسنده) | جورج کریز (نویسنده) | برهمن موثق (مترجم)

ناشر:
علمی و فنی

درباره کتاب:
نگرشی بر طیف سنجی عنوان کتابی است از دونالد ال پاویا با ترجمه‌ی برهمن موثق که در 672 صفحه و توسط انتشارات علمی و فنی در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Introduction to spectroscopy: a guide for students of organic chemistry، 2nd ed، c1996. موضوع اصلی این کتاب ترکیب های آلی است. از دونالد ال پاویا، کتاب‌های مقدمه ای بر طیف سنجی(واژگان خرد)، نگرشی بر طیف سنجی(علمی و فنی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,000 تومــان