اجرا 2 عمران و معماری (آزمونهای نظام مهندسی)

مولف:
هوشیار خزائی (نویسنده)

ناشر:
علم عمران

درباره کتاب:
اجرا 2 عمران و معماری (آزمونهای نظام مهندسی) عنوان کتابی است از هوشیار خزائی که در 492 صفحه و توسط انتشارات علم عمران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از هوشیار خزائی، کتاب‌های آزمون های جامع استخدامی بانک ها(مهرگان قلم)، آزمونهای جامع استخدامی(مهرگان قلم)، گنجینه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها(مهرگان قلم)، گنجینه سوالات آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی(مهرگان قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.