اجرا 2 عمران و معماری (آزمونهای نظام مهندسی)

مولف:
هوشیار خزائی (نویسنده)

ناشر:
علم عمران

درباره کتاب:
اجرا 2 عمران و معماری (آزمونهای نظام مهندسی) عنوان کتابی است از هوشیار خزائی که در 492 صفحه و توسط انتشارات علم عمران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هوشیار خزائی، کتاب‌های آزمون های جامع استخدامی بانک ها(مهرگان قلم)، آزمونهای جامع استخدامی(مهرگان قلم)، گنجینه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها(مهرگان قلم)، گنجینه سوالات آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی(مهرگان قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.