جداسازی ترکیبات کایرال (روش ها و کاربردها)

گروه مولفان:
میرعلی فرج زاده (نویسنده) | نینا نوری بکی کمار علیا (نویسنده) | حسین قراری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تبریز

درباره کتاب:
جداسازی ترکیبات کایرال (روش ها و کاربردها) عنوان کتابی است از حسین قراری که در 186 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تبریز در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کروماتوگرافی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.