کاربرد روش های لرزه ای شکست مرزی در اکتشافات ژئوفیزیکی (مبانی، روش ها و تفسیر)

مولف:
رامین نیک روز (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه ارومیه

درباره کتاب:
کاربرد روش های لرزه ای شکست مرزی در اکتشافات ژئوفیزیکی (مبانی، روش ها و تفسیر) عنوان کتابی است از رامین نیک روز که در 288 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه ارومیه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب لرزه نگاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.