نقش آب و کنترل خوردگی در صنایع (با تحلیلی از نمونه های خوردگی)

مولف:
احمد پیشنمازی (نویسنده)

ناشر:
ارکان

درباره کتاب:
نقش آب و کنترل خوردگی در صنایع (با تحلیلی از نمونه های خوردگی) عنوان کتابی است از احمد پیشنمازی که در 516 صفحه و توسط انتشارات ارکان در سال 1382 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خوردگی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.