آمار کاربردی به زبان ساده (ویراست SPSS 22)

گروه مولفان:
حمیدرضا اشرفی (مترجم) | رضا نجاتی (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
آمار کاربردی به زبان ساده (ویراست SPSS 22) عنوان کتابی است با ترجمه حمیدرضا اشرفی که در 370 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اس. پی. اس. اس تحت ویندوز است.