آمار کاربردی به زبان ساده (ویراست SPSS 22)

گروه مولفان:
حمیدرضا اشرفی (مترجم) | رضا نجاتی (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
آمار کاربردی به زبان ساده (ویراست SPSS 22) عنوان کتابی است با ترجمه حمیدرضا اشرفی که در 370 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اس. پی. اس. اس تحت ویندوز است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.