رویکرد سیستماتیک الگوگیری (راهنمای مدیران برای ایجاد مزیت های رقابتی)

گروه مولفان:
سارا کوک (نویسنده) | مهدی غضنفری (مترجم)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
رویکرد سیستماتیک الگوگیری (راهنمای مدیران برای ایجاد مزیت های رقابتی) عنوان کتابی است از سارا کوک با ترجمه‌ی مهدی غضنفری که در 174 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1381 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Practical benchmarking: a manager's guide to creating a competitive advantage. موضوع اصلی این کتاب ترازیابی (مدیریت) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سارا کوک، کتاب‌های گزیده پرسشنامه ها و سیاهه ها(جامعه شناسان)، گزیده پرسشنامه ها و سیاهه ها(جامعه شناسان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,200 تومــان
موضوعات کتاب
ترازیابی (مدیریت)