روش تحقیق در علوم اجتماعی -جلد 1 (روش شناسی)

مولف:
محمد میرسندسی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام حسین (ع)

درباره کتاب:
روش تحقیق در علوم اجتماعی -جلد1 (روش شناسی) عنوان کتابی است از محمد میرسندسی که در 156 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد میرسندسی، کتاب‌های مقدمه ای بر جامعه شناسی دین و انواع دین داری(جامعه شناسان)، ترجمان جامعه و امنیت(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، پژوهش نامه امنیت اجتماعی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان