تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS و AMOS

گروه مولفان:
بهرام صادقپور (نویسنده) | وهاب مرادی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS و AMOS عنوان کتابی است از بهرام صادقپور که در 330 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهرام صادقپور، کتاب‌های ریاضیات عمومی (1)(حفیظ)، کنترل کیفیت آماری در STATISTICA RELEASE7. 0(مبعث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.