تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS و AMOS

گروه مولفان:
بهرام صادقپور (نویسنده) | وهاب مرادی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS و AMOS عنوان کتابی است از بهرام صادقپور که در 330 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است. از بهرام صادقپور، کتاب ریاضیات عمومی (1)(حفیظ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.