مبانی مکانیک شاره ها (نیوتنی و نانیوتنی)

گروه مولفان:
علی نجفی (نویسنده) | کیوان آقابابایی سامان (ویراستار)

ناشر:
دانشگاه زنجان

درباره کتاب:
مبانی مکانیک شاره ها (نیوتنی و نانیوتنی) عنوان کتابی است از علی نجفی که در 240 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه زنجان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیالات است. از علی نجفی، کتاب حقوق بانکی(ققنوس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,400 تومــان