تکنولوژی و مواد روسازی راه (قیر و آسفالت)

گروه مولفان:
فردی ال. رابرتس (نویسنده) | علی منصور خاکی (مترجم) | امیراسماعیل فروهید (مترجم)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
تکنولوژی و مواد روسازی راه (قیر و آسفالت) عنوان کتابی است از فردی ال. رابرتس با ترجمه‌ی امیراسماعیل فروهید که در 704 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Hot mix asphalt materials، mixture design، and construction، c1991. موضوع اصلی این کتاب بتن آسفالتی است.