تکنولوژی و مواد روسازی راه (قیر و آسفالت)

گروه مولفان:
فردی ال. رابرتس (نویسنده) | علی منصور خاکی (مترجم) | امیراسماعیل فروهید (مترجم)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
تکنولوژی و مواد روسازی راه (قیر و آسفالت) عنوان کتابی است از فردی ال. رابرتس با ترجمه‌ی امیراسماعیل فروهید که در 704 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Hot mix asphalt materials، mixture design، and construction، c1991. موضوع اصلی این کتاب بتن آسفالتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.