اقتصاد مهندسی پیشرفته (تحلیل تصمیم گیری)

مولف:
سید محمد سید حسینی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
اقتصاد مهندسی پیشرفته (تحلیل تصمیم گیری) عنوان کتابی است از سید محمد سید حسینی که در 496 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد مهندسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.