ارزش گذاری اقتصادی اکوسیستم های جنگلی (مبانی نظری و اصول عملی)

مولف:
مصطفی پناهی (نویسنده)

ناشر:
تالاب

درباره کتاب:
ارزش گذاری اقتصادی اکوسیستم های جنگلی (مبانی نظری و اصول عملی) عنوان کتابی است از مصطفی پناهی که در 238 صفحه و توسط انتشارات تالاب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگل و جنگل داری است. از مصطفی پناهی، کتاب محیط زیست عمومی(شرکت انتشارات فنی ایران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان