خصوصی سازی در صنعت برق جهان (ارزیابی تجربیات و عملکردها)

گروه مولفان:
مصطفی رجبی مشهدی (نویسنده) | افسانه علیزاده (نویسنده) | محمدحسن متولی زاده (نویسنده)

ناشر:
گل آفتاب

درباره کتاب:
خصوصی سازی در صنعت برق جهان (ارزیابی تجربیات و عملکردها) عنوان کتابی است از افسانه علیزاده که در 192 صفحه و توسط انتشارات گل آفتاب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب صنایع برقی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان