شرحی بر سنت حفاظت معماری در ایران (با تکیه بر شواهد تاریخی حفاظت در مسجد جامع اصفهان)

گروه مولفان:
محسن عباسی هرفته (نویسنده) | مهدی حجت (مقدمه نویس)

ناشر:
دانشگاه یزد

درباره کتاب:
شرحی بر سنت حفاظت معماری در ایران (با تکیه بر شواهد تاریخی حفاظت در مسجد جامع اصفهان) عنوان کتابی است از محسن عباسی هرفته که در 252 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه یزد در سال 1394 به چاپ رسیده است. از محسن عباسی هرفته، کتاب انگلیسی برای دانشجویان حفاظت و مرمت اشیاء و ابنیه تاریخی - فرهنگی(دانشگاه یزد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان