بارگذاری و استاندارد 2800 (آزمونهای نظام مهندسی)

مولف:
هوشیار خزائی (نویسنده)

ناشر:
علم عمران

درباره کتاب:
بارگذاری و استاندارد 2800 (آزمونهای نظام مهندسی) عنوان کتابی است از هوشیار خزائی که در 344 صفحه و توسط انتشارات علم عمران در سال 1394 به چاپ رسیده است. از هوشیار خزائی، کتاب‌های آزمون های جامع استخدامی بانک ها(مهرگان قلم)، آزمونهای جامع استخدامی(مهرگان قلم)، گنجینه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها(مهرگان قلم)، گنجینه سوالات آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی(مهرگان قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
24,000 تومــان