سنگچینی از اجاقی خرد (تحلیل شعرهایی از نیما یوشیج)

گروه مولفان:
همایون جمشیدیان (نویسنده) | لیلا نوروزپور (ویراستار)

ناشر:
دانشگاه گلستان

درباره کتاب:
سنگچینی از اجاقی خرد (تحلیل شعرهایی از نیما یوشیج) عنوان کتابی است از همایون جمشیدیان که در 224 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه گلستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیمایوشیج، ۱۲۷۴ است. از همایون جمشیدیان، کتاب تحلیل بلاغی نمونه هایی از شعر کلاسیک فارسی از آغاز تا صائب(دانشگاه گلستان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.