کاربرد آمار در علوم زمین (با کمک نرم افزار SPSS و EXCEL)

گروه مولفان:
حامد رضایی (نویسنده) | سیده اعظم تقوی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه گلستان

درباره کتاب:
کاربرد آمار در علوم زمین (با کمک نرم افزار SPSS و EXCEL) عنوان کتابی است از حامد رضایی که در 366 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه گلستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زمین شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان