تشریح و مرفولوژی گیاهی (ساختار و ریخت شناسی گیاهی)

مولف:
جواد قریشی الحسینی (نویسنده)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
تشریح و مرفولوژی گیاهی (ساختار و ریخت شناسی گیاهی) عنوان کتابی است از جواد قریشی الحسینی که در 240 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گیاهان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,800 تومــان