درختان در منظر شهری (ارزیابی مکان، طراحی و کاشت)

گروه مولفان:
پیتر ج تروبریج (نویسنده) | نینا باسوک (نویسنده) | معصومه علی پور (مترجم)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
درختان در منظر شهری (ارزیابی مکان، طراحی و کاشت) عنوان کتابی است از پیتر ج تروبریج با ترجمه‌ی معصومه علی پور که در 328 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از 2004، Trees in the urban landscape: site assessment، design، and installation. موضوع اصلی این کتاب درخت کاری شهری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان