فلسفه آموزش و پرورش (موضوعات اصلی در سنت تحلیلی)

گروه مولفان:
محمد رضا شجاع رضوی (مترجم) | بختیار شعبانی ورکی (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
فلسفه آموزش و پرورش (موضوعات اصلی در سنت تحلیلی) عنوان کتابی است با ترجمه محمد رضا شجاع رضوی که در 352 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,100 تومــان