زبان تخصصی مهندسی عمران (مشتمل بر بیش از250جمله تخصصی به همراه کلمات کلیدی)

گروه مولفان:
بهنود برمایه ور (نویسنده) | شهروز وکیلی (نویسنده)

ناشر:
عمارت پارس

درباره کتاب:
زبان تخصصی مهندسی عمران (مشتمل بر بیش از250جمله تخصصی به همراه کلمات کلیدی) عنوان کتابی است از شهروز وکیلی که در 112 صفحه و توسط انتشارات عمارت پارس در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شهروز وکیلی، کتاب‌های نظارت بر اجرای سازه های بتنی(شرح)، مجموعه فرمول های مهندسی سازه(فدک ایساتیس)، نظارت بر اجرای سازه های بتنی(فدک ایساتیس)، سازه های بتنی پیش ساخته(فدک ایساتیس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.