برنامه ریزی چند پارامتری (تئوری، الگوریتم ها و کاربردها)

گروه مولفان:
افسترتیوس ان. پیستیکوپولوس (نویسنده) | مایکل سی. گئورگیادیس (نویسنده) | ویوک دوآ (نویسنده) | فرهاد بیات (مترجم)

ناشر:
دانشگاه زنجان

درباره کتاب:
برنامه ریزی چند پارامتری (تئوری، الگوریتم ها و کاربردها) عنوان کتابی است از افسترتیوس ان. پیستیکوپولوس با ترجمه‌ی فرهاد بیات که در 304 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه زنجان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهندسی سیستم ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.