روزگار برزخی معماری ما (مجموعه مقالات و نوشته ها)

مولف:
علی اعطا (نویسنده)

ناشر:
کتابکده کسری

درباره کتاب:
روزگار برزخی معماری ما (مجموعه مقالات و نوشته ها) عنوان کتابی است از علی اعطا که در 144 صفحه و توسط انتشارات کتابکده کسری در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معماری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.