حل تمرین های شیمی معدنی (2) و آزمون های کارشناسی ارشد شیمی

مولف:
محمد کوتی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
حل تمرین های شیمی معدنی (2) و آزمون های کارشناسی ارشد شیمی عنوان کتابی است از محمد کوتی که در 236 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.