مدل های کسب و کار مجازی (ریسک ها و پاداش های کارآفرینانه)

گروه مولفان:
مرتضی اکبری (مترجم) | هومان تامپی (مترجم) | کارین برایدر (ویراستار) | آنکی مالمبوری (ویراستار) | اسکیل سودرلیند (ویراستار)

ناشر:
شرکت همراه علم

درباره کتاب:
مدل های کسب و کار مجازی (ریسک ها و پاداش های کارآفرینانه) عنوان کتابی است با ترجمه مرتضی اکبری که در 164 صفحه و توسط انتشارات شرکت همراه علم در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Virtual business models: entrepreneurial risks and rewards، 2016.. موضوع اصلی این کتاب شرکت های اقتصادی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.