طراحی و ساخت سدهای مخزنی -جلد 2

مولف:
ابوالفضل شمسایی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
طراحی و ساخت سدهای مخزنی -جلد2 عنوان کتابی است از ابوالفضل شمسایی که در 576 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سد و سدسازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالفضل شمسایی، کتاب‌های هیدرولیک کاربردی جریانهای غیرماندگار در نیروگاههای برقابی و ایستگاههای پمپاژ(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، طراحی و ساخت سدهای مخزنی(دانشگاه علم و صنعت ایران)، طراحی و ساخت سدهای مخزنی(دانشگاه علم و صنعت ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.